Algemene voorwaarden UpRise Coaching


AansprakelijkheidUpRise Coaching is op geen enkele manier verantwoordelijk voor jouw beslissingen die je maakt, op welk vlak dan ook, na of tijdens het bezoeken van de website www.uprisecoaching.nl
Beslissingen die gemaakt worden voor, tijdens of na een coaching zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de gecoachte. Ik, Nicole heeft nooit de intentie jou tot een slechte actie te sturen. De genomen beslissingen van de gecoachte, met dan wel niet of wel een actie, is niet te wijten aan UpRise Coaching.
OfferteUitgegeven offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, is er hierna een prijswijziging dan zal deze in een nieuwe offerte worden aangehouden. De gecoachte dient schriftelijk akkoord te geven op de offerte, dit kan per post of per mail. De offerte is ten alle tijden vrijblijvend, voor het maken van de offerte worden geen kosten in rekening gebracht. 
BetalingBij een intakegesprek zonder geplande en/of betaalde vervolg afspraak, dient het intake gesprek direct betaald te worden. Dit kan zowel contant als via een betaalverzoek. Bij een intakegesprek met geplande en/of betaalde vervolg afspraak, dient men binnen 14 dagen te betalen per factuur of indien gewenst per betaalverzoek. 
Als er na 14 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden is UpRise Coaching genoodzaakt een betaalherinnering te versturen. 
Is er na nogmaals 14 dagen wederom geen betaling ontvangen dan kan UpRise Coaching de keuze maken om de betaling via het incassobureau te laten verlopen. De extra kosten hiervoor zijn voor de gecoachte en komen bovenop de factuurprijs. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW mits anders is aangegeven op de offerte of overige schriftelijke kanalen. 
Cursus(sen) moeten ten alle tijden vooraf betaald worden via de webshop. UpRise Coaching heeft ten alle tijden het recht om je te ontzeggen van de cursus waarbij het aankoopbedrag word teruggestort.
Afmelding sessieDe gecoachte dient minimaal 24uur van te voren aan te geven als de gemaakte afspraak niet word nagekomen. Mocht dit niet worden gedaan dan wordt er €35,00 in rekening gebracht voor in gebreken stellen. 
UpRise coaching heeft het recht de afspraak minimaal 24uur van te voren te verplaatsen zonder reden van opgaaf. Geheimhouding. UpRise Coaching heeft een beroep geheimhoudingsplicht, mits dit de wet niet overtreed en/of andere mensen in gevaar brengt. Na het aflopen of beëindigen van het traject blijft de geheimhouding van kracht.
CommunicatieDe gecoachte beseft dat hij/zij op geheel vrijwillige basis deel neemt aan de coachingsessies. Hiervoor is openheid en medewerking verschaft. Mocht dit niet het geval zijn dan kan UpRise Coaching dit aangeven en het traject (vroegtijdig) beëindigen, de afgebroken sessie dient geheel te worden voldaan, hier is geen onderhandeling in mogelijk. 
Vragen die per mail, chat of brief worden gesteld, zullen binnen 1 week worden beantwoord. 
CopywriteOp geen enkele manier is het toegestaan om informatie vanuit de website te gebruiken voor zakelijke doeleinden. Dit geldt ook voor beeld en marketing materiaal. 
KlachtenKlachten worden aangenomen en per uniek geval beoordeeld. Een reactie hierop kan binnen 2 werkweken worden verwacht. 
EmailsBij het afnemen van een of meerdere coachingsessie en/of cursus bij Uprise Coaching geef je direct toestemming om voortaan per email nieuwsbrieven en andere communicatie te ontvangen. Hiervoor kun je je altijd uitschrijven door te mailen naar moc.liamg%40tfoohrednavelocin


Laatste aanpassing 19-02-2020